Tag: Vakratunda mahakaya

Vakratunda mahakaya lyrics

वक्रतुण्ड महाकायसूर्यकोटि समप्रभनिर्विघ्नं कुरु मे देवसर्वकार्येषु सर्वदासर्वकार्येषु सर्वदा (वक्रतुण्ड महाकायसूर्यकोटि समप्रभनिर्विघ्नं कुरु मे देवसर्वकार्येषु सर्वदासर्वकार्येषु सर्वदा) लम्बोदर नमोस्तुभ्यमसततम् मोदक प्रिय (लम्बोदर नमोस्तुभ्यमसततम् मोदक प्रियनिर्विघ्नं कुरु मे देवसर्वकार्येषु सर्वदासर्वकार्येषु सर्वदा) वक्रतुण्ड...